หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บริการ ติดต่อเรา

Welcome to 2012for2012.org

การท่องเที่ยวหมายถึงอะไร

      การท่องเที่ยว หมายถึงการเดินทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจหรือเพื่อความสนุกสนานตื่นเต้นหรือเพื่อหาความรู้ องค์กรการท่องเที่ยวของสหประชาชาติ (อังกฤษ: World Tourism Organization) กำหนดไว้ว่า การท่องเที่ยวหมายถึงการเดินทาง โดยระยะทางมากกว่า 80 กิโลเมตรจากบ้าน เพื่อจุดประสงค์ในการพักผ่อนย่อนใจ

   

ประเภทของการท่องเที่ยว

กิจกรรม